Cynghorwyr

council-members-800

Clerc

 • Mr Glyndwr Prideaux 
  31 Heol Pengry, Casllwchwr, Abertawe, SA4 6PH
  Ffôn: 07976 722511

Cynghorwyr Ward Carwe

 • Cyng/Cllr Ian Evans (Plaid Cymru)
  10 Brynseilo, Carwe
 • Cyng/Cllr Tracey James (Plaid Cymru)
 • 2 Argoed Crescent, Trimsaran
 • Cyng/Cllr Aled Williams (Plaid Cymru)
  11 Brynseilo, Carwe

Cynghorwyr Ward Pontiets

 • Cyng/Cllr Tyssul Evans (Plaid Cymru)
  Cysgod y Glyn, Pontnewydd
 • Cyng/Cllr Meic Bowen (Plaid Cymru)
  7 Heol Nasareth, Pontiets
 • Cyng/Cllr Geoff Hewitt (Plaid Cymru)
  158 Heol y Meinciau, Pontiets
 • Cyng/Cllr Heddwyn Jones (Plaid Cymru)
  Llwynbach, Heol Nasareth, Pontiets
 • Cyng/Cllr Geraint Rosser (Plaid Cymru)
  6 Parc Mansant, Pontiets
 • Cyng/Cllr Linda Williams (Plaid Cymru)
  Hirael, Heol Bancyroffis, Pontiets

Cynghorwyr Ward Llangyndeyrn

 • Cyng/Cllr Margaret Rees (Plaid Cymru)
  Ffrwdwen,Crwbin
 • Cyng/Cllr Alan Lewis (Plaid Cymru)
 • 3,St Anne’s Avenue,Cwmffrwd
 • Cyng/Cllr Caroline Williams
  Heol Dwr,Llangyndeyrn

AELODAU’R IS-BWYLLGORAU 2017-18

Cyllid: Cadeirydd y Cyng. Ian Evans,Cyng Geraint Rosser,Cyng. Alan Lewis,Cyng. Tyssul Evans,Cyng. Heddwyn Jones,Cyng. Margaret Rees

Cynllunio a Goleuadau: Cadeirydd y Cyng, Ian Evans,Cyng. Tracey James,Cyng. Heddwyn Jones,Cyng. Geoff Hewitt,Cyng. Geraint Rosser,Cyng Margaret Rees,Cyng Aled Williams,Cyng Meic Bowen,Cyng.Alan Lewis

Iaith: Cadeirydd y Cyng. Ian Evans,Cyng Heddwyn Jones, Cyng. Linda Williams,Cyng.Margaret Rees, Cyng.Geraint Rosser.

Pwyllgor Cyswllt Cwar Torcoed: Cyng. Margaret Rees,Cyng. Caroline Williams,Cyng. Alan Lewis.

Pwyllgor y Wefan: Cyng. Linda Williams, Cyng. Alan Lewis.

Pwyllgor y Brigad Dan: Cyng. Geraint Rosser, Cyng. Geoff Hewitt, Cyng. Alan Lewis, Cyng. Ian Evans.