Cynghorwyr

Clerc

 • Mr Glyndwr Prideaux 
  31 Heol Pengry, Casllwchwr, Abertawe, SA4 6PH
  Ffôn: 07976 722511

Cynghorwyr Ward Carwe

 • Cyng/Cllr Ian Evans (Plaid Cymru)
  10 Brynseilo, Carwe
 • Cyng/Cllr Tracey James (Plaid Cymru)
 • 2 Argoed Crescent, Trimsaran
 • Cyng/Cllr Aled Williams (Plaid Cymru)
  120,Maesglas,Pontiets

Cynghorwyr Ward Pontiets

 • Cyng/Cllr Tyssul Evans (Plaid Cymru)
  Cysgod y Glyn, Pontnewydd
 • Cyng/Cllr Meic Bowen (Plaid Cymru)
  7 Heol Nasareth, Pontiets
 • Cyng/Cllr Geoff Hewitt (Plaid Cymru)
  158 Heol y Meinciau, Pontiets
 • Cyng/Cllr Heddwyn Jones (Plaid Cymru)
  Llwynbach, Heol Nasareth, Pontiets
 • Cyng/Cllr Geraint Rosser (Plaid Cymru)
  6 Parc Mansant, Pontiets
 • Cyng/Cllr Linda Williams (Plaid Cymru)
  Hirael, Heol Bancyroffis, Pontiets

Cynghorwyr Ward Llangyndeyrn

 • Cyng/Cllr Margaret Rees (Plaid Cymru)
  Ffrwdwen,Crwbin
 • Cyng/Cllr Alan Lewis (Plaid Cymru)
 • Ty Cam.Peniel,Caerfyrddin
 • Cyng/Cllr Caroline Williams
  Heol Dwr,Llangyndeyrn

AELODAU’R IS-BWYLLGORAU 2021-2022

Cyllid a Cynllunio:   Cyng. Linda Williams,,Cyng.Ian Evans,Cyng.Margaret Rees,Cyng.Geoff Hewitt,Cyng.Alan Lewis,Cyng.Tyssul Evans

Iaith: Cyng.Linda Williams,Cyng.Ian Evans,Cyng.Heddwyn Jones,,Cyng.Caroline Williams,Cyng.Tracey James,Cyng.Aled Williams