Polisiau

Mae gan y Cyngor y dogfennau swyddogol canlynol:

  • Rheolau Sefydlog
  • Cynllun yr Iaith Gymraeg
  • Cyfleoedd Cyfartal
  • Iechyd a Diogelwch
  • Gweithdrefn achwyniadau
  • Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch